Muhasebeyi Kolay Kılın

Muhasebe için odoo İş Aplikasyonu Platformu ile farklı modüllerden veya sistemlerde ki aktiviteleri otomatik işlenip, onaylanıyor. Defter-i kebir, alt defterler, ve tam denetim süreçleri arasında tamamlanmış ve tutarlı bilgi akışının olduğundan emin olmanıza yardımcı olur. Küçük parçalardan oluşan operasyonel veriyi otomatik olarak harmonize olmasını, gerçek zamanda elde edilmesini ve self-servis raporlamanızı mümkün kılar. Proje, sözleşme ve her tür bireysel gönderi verilerini daha güvenilir ve çeşitli raporları alabilir, maliyet avantajı sağlayacak akılcı karar almaları ve hızlı defter kapanışlarını mümkün kılar.


Alacak Yönetimi

odoo otomatik, entegre ve iş birliği içerisinde ilerleyen alacak yönetimini mümkün kılar. Müşteri Ödeme Portalı (MÖP) veya e-fatura sistemi odoo ile entegre edilerek muhasebe departmanları tahsilat ve uyuşmazlıkları, faturalama sürecini ve müşteri kredi risklerini daha iyi ve kolay yönetimi sağlanır. Tahsilat ve uyuşmazlıkların neden olduğu efor ve nakit kaybını, günlük bekleyen satışları ve uzlaşamayıp zarara yazılan tutarları azaltır. Düzenlenen nakit akışları operasyonların fonlanmasında veya yeni yatırımlarda kullanıldığının takibinde yardımcı olur.


Fatura Yönetimi

Gain odoo İş Uygulamaları Platformu, faturalama süreçlerinde daha yüksek bir kontrol sağlar. Fatura yönetimi nakit akışını artırır, nakit gereksinimlerini ve ödeme takibini iyileştirir ve gecikmelerden doğan maliyetleri azaltır. Güven içerisinde tedarikçi ve müşterilerinizle ilişkilerinizi iyileştirir. Elektronik doküman ( e-fatura, e-arşiv, e-defter ) entegrasyonu ile daha hızlı ve hatasız fatura işlemi gerçekleştirilir, ve işlenen faturaların doğru kişilere zamanında ulaştığından emin olursunuz.


Gelişmiş Planlama, Bütçeleme ve Öngörü

odoo manuel süreçleri otomatikleştirir, doğru karar almanıza ve farklı senaryo modellemeleri yapmanıza imkan tanır. Siz hızlıca fırsatları belirleyip üzerinde çalışırken aynı zamanda riskleri azaltmanıza ve analizler üzerinde daha çok zaman ayırmanıza yardımcı olur. Planlama döngüsünde otomatik işlemler, mantıklı inşalar ve artan iş birlikleri ile üretkenliğiniz artacak, etkin bir çalışma ortamı sağlayacaksınız.


Maliyet Yönetimi ile Karlılık Optimizasyonu

odoo İş Uygulamaları Platformu, maliyet faktörlerini ve performans altında ki nedenlerini detaylı anlamanızı kolaylaştırır. Tam ve doğru bilgiler karlılığınızı ve operasyonel verimliliğinizi artırmada yardımcı olur. Büyük veriye gerçek zamanlı erişim ile operasyonel süreçlerinizde kesinti olmadan rapor almanızı ve elde edilen sonuçlarda geliştirmeleri mümkün kılar. 


 Büyümeyi Desteklemek için Ölçeklendirin

Çoklu bayi yönetimi, 190' dan fazla düviz kuru ile 100' den fazla ülkede kullanım, 19 dil opsiyonu ve 50' den fazla ülkede vergi raporlaması.

Azalan Toplam Sahip Olma Maliyeti

Bulut altyapısı ile donanım, sunucu, veri tabanı, yedekleme, güncelleme ve IT altyapı kurulum maliyetleri ortadan kalkar.

İş Kararlarınızı Uygulamaya Geçirin

Departmanınızı daha iyi yönetmek için yöntemler mi arıyorsunuz?  Aldığınız kararların bütün şirket tarafından uygulandığından emin olun.